За всеки коуч, който се стреми към качество и висок професионализъм в работата си, акредитацията към ICF (International Coach Federation) е сигурна гаранция за това. Ако сте решили да се акредитирате през 2018 г., вижте промените, които вече ще са част от изискванията за това:

Промени, които влизат в сила от 31 юли 2018 г., 12 часа на обед Ню Йоркско време:

  1. Коучовете, които кандидатстват за първоначалната си АСС акредитация по Портфолио пътеката, трябва да докажат, че са учили в трейнинг програма, отговаряща на ICF дефиницията за коучинг, Етичния код и Компетенциите на ICF и е подкрепя професионалното развитие на коуча. Това означава, че след тази дата, коучовете няма да могат да представят като обучителна програма случайна съвкупност от неакредитирани трейнинг часове или ССЕ часове.
  2. Коучовете, кандидатстващи за АСС акредитация с ACSTH програма, ще трябва да представят запис и транскрипция на коучинг сесия, които ще бъдат оценени според компетенциите и стандартите за АСС акредитация на ICF.
  3. АСС коучовете ще трябва да изпълнят поне 1 пълен цикъл на пре-акредитация, за да имат право да служат като Ментор Коучове.

Промени, които влизат в сила незабавно и важат за всеки, чиято индивидуална акредитация изтича към 31 декември 2018 г. или по-късно:

  1. 10 те менторски часа, които са необходими за АСС пре-акредитация, вече могат да се броят като част от 40 те ССЕ точки, които са необходими коучът да събере, за да има право да си поднови акредитацията. Това означава, че за подновяване на АСС, коучът трябва да представи:
  • 10 часа менторство върху компетенциите
  • Най-малко 30 часа продължаващо коучинг обучение (ССЕ), като най-малко 11 от тях са върху компетенциите и най-малко 3 от тях върху Етичния код.

За подновяването на акредитацията максималният брой менторски часове, който се брои за ССЕ е 10 броя. Дори коучът да е получил повече менторство с цел професионалното си развитие, той не може да брои повече от 10 часа за пре-акредитацията си.

  1. Най-много 10 менторски часа се броят за ССЕ точки
  2. Най-много 10 часа супервизия се броят за ССЕ точки

За да изпълните изискванията и да се акредитирате, включете се в МЕНТОРСКАТА Програма на Mentor Coaches ПУЛСът на Коучинга СЕГА: