Едно интересно интервю с доктор Венета Узунова от департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите в Стара Загора.