ПУЛСът на Коучинга е групова МЕНТОРСКА програма за надграждане на Коучинг умения, акредитирана от ICF (Международната Коуч Федерация) и изпълняваща условията за Менторство за индивидуална акредитация към ICF.

Тя включва 10 часа Менторство за АСС и за РСС акредитация, и дава 24 CCE единици за възобновяване на индивидуалната ACC акредитация!

МЕНТОРСКАТА програма е за Коучове, които искат:

 • Да се акредитират към ICF и да са отлично подготвени за акредитационния изпит (Coach Knowledge Assessment)
 • Да възобновят акридатацията си към ICF
 • Да развият и подобрят личния си Коучинг стил
 • Да добият увереност в професионалните си умения като Коучове
 • Да увеличат въздействието на техните Коучинг разговори

МЕНТОРСКАТА Програма включва:

 • 24 CCE точки (необходими за акредитация и подновяване на ACC към ICF)
 • Над 400 минути групови Менторски сесии
 • Над 180 минути индивидуални Менторски сесии
 • Над 400 минути МастерМайнд сесии
 • Обратна връзка за демонстрираните компетенции – писмено и устно
 • Фокусирана подготовка за акредитационния изпит към ICF (Coach Knowledge Assessment)
 • Обучителни материали и Коучинг инструменти
 • Сертификат за Коучинг обучение за напреднали, вкл. 24 ССЕ

Прегледайте АКТУАЛНИТЕ изисквания (в сила от 31 Юли 2018г) за индивидуална акредитация към ICF тук:

https://mentorcoaches.com/blog/new-requirements-for-individual-credentialing-of-icf/

Бъдете част от Групата и подобрете Коучинг стила си!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ на:

https://mentorcoaches.com/blog/portfolio-items/the-pulse-of-coaching-group-mentoring-program/

—————

Нашата мисия е да дадем своя принос за постигане на високи стандарти в Коучинг професията. Ние подкрепяме тези, които се стремят към професионално и лично израстване, като ги провокираме да разгърнат смело и уверено своя уникален талант.

https://mentorcoaches.com/