Казвам се Радка Пелтекова и в момента съм Ресурсен учител и Координатор приобщаващо образование в 97СУ „Братя Миладинови“, гр. София, където работя с ученици със специални образователни потребности и техните родители.

Завършила съм бакалавър „Специална педагогика/ Слухово-речева рехабилитация“ и магистратури по „Образователен мениджмънт“ и „Управление на човешките ресурси“. Притежавам V ПКС (2020 г.) и IV ПКС (2022 г.) от СУ “Св. Климент Охридски“ – гр. София, Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

Работила съм като възпитател в Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. Дечо Денев“, гр. София в продължение на една година, след което 8 години управлявах собствен бизнес. През 2014г. се завърнах в образованието с ясната цел да работя като ресурсен учител и да се развивам в областта на приобщаващото образование. Последната година имам силен фокус върху работата с родителите на децата със специално образователни потребности, защото смятам, че тя е ключова за успеха и развитието на силните им страни. Любимият ми цитат е „Научете децата си, че са уникални. По този начин те няма да се чувстват притиснати да бъдат като всички останали“ Синди Кашман.

В периода от  2016г. започнах обучение по модела „Преподавай като лидер“ на фондация „Заедно в час“ и 2018 г. я завърших успешно.

Към момента не спирам да уча и да повишавам квалификацията си, участвала съм в няколко проекта свързани с образованието, художник съм на 450 графични изображения на Жестовия език, изучавала съм  Арт терапия в Нов Български университет и съм част от ЕПЛР изградил Сензорна зала в училището, в което работя. През юли и август 2023г. бях доброволец в „Карин дом“ в гр. Варна. Това е  организация, която 26 години има водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Вярвам, че коучинг културата при взаимоотношенията с родители, ученици, колеги и партньори е ключът към успеха в образованието. Проектът, с който се включвам е коучинг за специалистите от Екип за подкрепа на личностното развитие, родителите на деца със специални образователни потребности и техните класни ръководители. Целта на проекта е родителите, специалистите и учителите да имат по-силна мотивация за работа, по-ефективна комуникация, да повишат емпатията, сътрудничеството и доверието помежду си.