Скъпи приятели,

Радостни сме да ви прредставим Ивелина Петкова – стипендианта ни в 9-то издание на „ПУЛСът на Коучинга“. Пожелаваме на Ивелина успех и благополучно реализиране на проекта, с който спечели 100% стипендия.

Към момента Ивелине е педагогически съветник на Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“- Варна, която е част от иновативните училища в страната, включени в списъка на МОН от 2017г. Основната цел в проекта за иновативно училище е развитието на социалната и емоционалната интелигентност на учениците. Ролята на Ивелина и предизвикателство в този проект е подпомагане на учителите в планирането и реализирането на дейностите чрез иновативни практики. Необходимостта от нов креативен подход в работата й я е довело до идейния проект, с който Ивелина кандидатства за пълна стипендия: Коучинг културата – иновативен подход в обучението в Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. Целта на проекта й е създаване на иновативен модел за обучение в гимназията, основан на въвеждане и развитие на коучинг компетентности и умения, който да даде на учителите увереност да се справят в нестандартните нови ситуации в класната стая.  Като краен резултат – създаване на позитивна работна среда, в която всеки (учител, ученик) се чувства мотивиран и успешен.

Ивелина има дипломи от две специалности – „Философия“ и „Психология“. Специализирала е консултативна и клинична психология. От 15 години работи в сферата на образованието, а от 8 години работи и като психолог в МК БППМН – район „Приморски“, Община Варна.

Ивелина споделя, че за нея „ПУЛСът на Коучинга“ е възможност да преодолее собствените си бариери за развитие, да разгърне потенциала си, и да се въоръжи с инструментите и уменията, необходими за личностната промяна на всеки търсещ удовлетвореност от усилията, работата  и живота си. Тя вярва, че всеки човек има своя по-добра версия, която трябва да открие и реализира, за да бъде щастлив и успешен.