Скъпи приятели, радваме се, че интересът към коучинга и конкурса за обучение в сертификационната обучителна програма “ПУЛСът на Коучинга” с пълна стипендия със всяко следващо издание става все по-голям и по-голям. И тази година получихме интересни проекти, което повярвайте ни прави избора труден. След внимателно разглеждане и обсъждане на всяка една кандидатура и интервюта с част от кандидатите избрахме проекта на Радослава Георгиева. Представяме ви с радост Радослава и нейния проект, и й желаем от сърце попътен вятър по пътя на коучинга и успех с осъществяването на проекта!

Радослава Георгиева е програмен мениджър в “Международна награда на херцога на Единбург – България”, където пряко работи с образователни организации от различни населени места в страната с цел развиване на ключови умения на младежите.

Завършила е магистратура и Начална училищна педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Има завършена и магистратура по Управление на проекти в ТУ – Варна и СДК в сферата на народните танци, което прилага в танцовата си школа.

В сферата на образованието е от 2016 г., когато влиза като учител през Фондация “Заедно в час”.

Образованието е нейната “страст” и бързо става и обучител на педагогически специалисти и води разнообразни обучения за повишаване на квалификацията.

Към днешна дата Радослава има опит като обучител, ментор на училищни екипи, и обучител и ментор на младежи и ученици. Вярва, че всяко дете може да постигне изключителни успехи стига да има кой да вярва в него и да го подкрепя.

Голям привърженик е на коучинг подхода и проекта, с който се включва е програма за “фокусиран” коучинг за екипи или отделни педагогически специалисти в т.ч. и директори. Целта на програмата е да повиши мотивацията и ефективността на работа на специалисти в сферата на образованието и да подобри техните умения за слушане, фасилитиране на учебния процес и преподаване в посока менторство и подкрепа.

Резултатите, които очаква от приложението на проекта са педагогически специалисти с:

  • повишена мотивация за работните си ангажименти
  • развити умения за слушане и фасилитиране
  • повишени умения за учене и личностно развитие
  • повишена ориентираност към ефективност и решения базирани на данни.