В тази статия сме си поставили за цел да пренесем принципите на коучинга в ежедневното обущаване.

В същността си коучинг уменията са много фини умения за общуване и като такива са преносими в раличен и разнообразен контекст. Тук ще изследваме принципите в действие.

Коучинг принципите представляват набор от вярвания и нагласи, с които коучът влиза в коучинг взаимоотношения. Те биват разнообразни и различни за различните коучинг школи. В основата на резултатно ориентирания коучинг стоят 5 основни принципа. Приемането и уважаването на тези принципи във всеки коучинг разговор подкрепят по най-добър начин клиента по пътя на изясняването на целите му и мобилизирането на всичките му ресурси и вътрешна мотивация за постигането им.

Приложени в работата и ежедневието, тези принципи имат силата да променят коренно качеството на общуване и развитие на отношенията.

За да ви запознаем с тези принципи, ви каним да ги преживеете.

Помислете си за конкретен човек, който е важен за вас или работата ви  и с когото в момента сте в конфликт или трудно се разбирате, “говорите на различни езици”  или др., а за вас е важно да общувате по-добре. Това може да е всеки – близък, клиент, колега, партньор, член на екипа, ръководител, … (В коучингът, ние наричаме всеки, с когото водим коучинг разговор, клиент и затова в принципите, става въпрос за клиент).

А сега приемете, че следващият път, когато разговаряте с този човек, водите разговора с пълната вяра в следните 5 принципа:

1. Клиентът е в центъра на процеса.

Представете си, че сте си поставили за цел да му отделите цялото си внимание и ТОЙ да е в центъра на разговора, оставяте настрани собствените си амбиции и его и се съсредоточавате върху това да чуете и да разберете този човек, неговите нужди и нагласи.

Какво ще е различното в разговора от друг път?

2. Клиентът е способен и цялостен.

Представете си също така, че в този разговор приемате този човек като цялостен и способен – няма нужда да го спасявате, поправяте, учите, назидавате или променяте. И като вярвате напълно в това, можете да отключите любопитството си и да присъствате в разговора свободно и открито.

Как това се отразява на общуването ви?

3. Клиентът има всички ресурси и ще вземе най-доброто решение.

Представете си, че в същия този разговор вие искрено вярвате, че вашият събеседник има всички необходими ресурси (знания, умения, интуиция, опит…) и не само може, но и ЩЕ вземе най-доброто решение за успешно развитие на ситуацията, в която се намира.

Как се отразява това вярване на самите вас? А на общуването ви с този човек?

4. Всяко поведение има положително намерение.

А сега ще ви предизвикаме, като ви поканим да си представите, че приемате и вярвате, че всяко поведение на този човек има положително намерение? Признаваме, този принцип е труден за приемане в началото. В крайна сметка, какво е положителното в паленето на цигара? Всички знаем, че пушенето “убива” и е “вредно за вас и другите около вас”. В същото време ако попитаме всеки един пушач защо пали цигара, отговорът няма да е “за да си навредя”, по скоро ще е заради удоволствие, успокоение, общуване с другите пушачи и т.н. – положително намерение. Много проблеми в общуването идват от това, че ние съдим себе си според собствените си намерения, а другите по поведението им.

И ако сега се върнете към разговора с този конкретен ваш събеседник и към останалите принципи (вярвания) добавите и пълната убеденост, че всяко негово поведение има положително намерение и се опитате да разберете това намерение…

Какво ще се промени във вашето отношение? Как ще се отрази това на разговора?

5. Промяната е неизбежна, трансформацията е възможна.

А какво ще се случи, ако също така повярвате, че промяната във вашите отношения и ситуация е не просто възможна, но и неизбежна?

Често хората не вярват, че промяната е възможна или се плашат от промяната и това е причина да не предприемат стъпки към желаната цел. Парадоксално – ако има нещо сигурно в този свят, това е промяната. Хората, ситуациите, времената, отношенията и целите ни еволюират и се променят, без значение дали искаме това или не. Трансформацията, от друга страна, е съзнателен процес, който може да бъде дефиниран и управляван и зависи от нашето намерение в дадена ситуаци и постоянството да предприемаме действия за да осъществим това намерение. Коучингът помага да осъзнаем ролята си и да поемем отговорност в осъществяването на тази промяна.

И ако си представите, че вярвате и прилагате тези принципи във вашите разговори с другите и себе си, какво ще се промени? Какво ще даде това на вас? А на събеседниците ви?

Каним ви да експериментирате и да приложите тези принципи в някои от разговорите, които ви предстоят (особено с “трудни” събеседници) и да наблюдавате ефекта им върху изхода от тези разговори.

Професионалният коуч влиза във всяка коучинг сесия с пълната вяра и приемане на тези принципи. Често пъти клиентите започват коучинг взаимоотношения без сами да вярват в себе си. Те смятат, че нещо не им е наред, нямат необходимите ресурси и не могат да постигнат целта си или се обвиняват за нежелано и непреодолимо поведение.

Неизменното приемане и спазване на горните принци от коуча, дава на клиента една нова перспектива за собствените му възможности и ценност. Процесът в който клиентът, провокиран от своя коуч, започне да приема тези принципи за себе си е изключително вдъхновяващ. С тази вяра пред клиента започва да се разкрива една нова палитра от безгранични възможности и той с готовност започва да търси, вярва и постига повече.

Сега тези принципи са във вашите ръце. Как ще ги използвате?