Скъпи приятели,

Радостни сме да ви прредставим Ваня Нотева – стипендианта ни в 12-то издание на „ПУЛСът на Коучинга“. Пожелаваме на Ваня успех и успешно реализиране на проекта, с който спечели 100% стипендия за участие в програмата.

Към момента Ваня е Управител и обучител на СтарТегия ЕООД (фирма, лицензирана да повишава квалификацията на педагогическите специалисти). Нейният проект е насочен към създаване на мотивираща и насърчаваща образователна среда, чрез интегриране на коучинг подхода в обученията за педагогически специалисти, в практиката на образователните институции и в разработването на обучителни инструменти.

Желанието на Ваня е да включи коучинг техники и елементи в обученията, които прави за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; да разработи обучителна програма за учители, изцяло насочена към прилагане на коучинг подхода в практиката им и да я популяризира сред учители от частни и държавни институции, и директори на образователни институции от цялата страна.

Ваня е възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, където завършва „Връзки с обществеността“ (бакалавърска степен) и магистратура „Развитие на човешките ресурси“. Освен това, Ваня е сертифициран организационен консултант и групово-динамичен обучител. Повече от 15 години се занимава с инициативи за подобряване на уменията на хората за личностно и професионално развитие, преодоляване на собствените им бариери и възможността да видят „грешките“ си, като ресурс за себепознание и усъвършенстване. Ваня води обучения на теми, свързани с всички умения за подобряване на качеството на живот и изграждане на устойчиви модели за взаимодействие. През последните 5 години изцяло се е посветила на образователната и социалната сфера, а личната ѝ кауза е да направи формалното образование по-смислено, атрактивно и насърчаващо за всички заинтересовани страни.