Партньорството с умел професионален коуч е изключителна възможност за всеки да увеличи своя творчески, личен и професионален потенциал. В предишната статия дадохме настоки, които могат да помогнат при избора на правилния коуч. Целта на сегашната статия е да ни даде представа какво точно да очакваме от него.

Спазване на строги професионални стандарти и етични норми*

Когато работите с професионален коуч, сертифициран и/или акредитиран от Международната Коуч Федерация (ICF), може да сте уверени, че той или тя спазва високи професионални и етични стандарти. Всеки сертифициран и/или акредитиран коуч и член на ICF гарантира, че ще спазва Етичния код на ICF и е доказал, че владее и може да приложи 11те Ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от ICF. Какво означава това за вас:

  • Спазване на изключителна конфеденциалност – етиката задължава коучът да спазва пълна конфеденциалност относно съдържанието на коучинг разговорите с всеки един клиент.
  • Спазване на изискванията при евентуален конфликт на интереси – коучът ще ви предупреди за всеки потенциален кофликт на интереси и ще съгласува стъпки за избягването му с вас.
  • Коучът ще се съобрази с вашето желание за продължаване или прекраяване на коучинг взаимоотношенията във всеки момент от процеса.

Ясна цел – Коучинг споразумение*

Коучингът е партньорство за постигане на резултати.

Всяко коучинг взаимоотношение има една или няколко ясно дефинирани, конкретни, измерими и постижими цели, постигането на които е важно за клиента.

Вашият коуч ще ви помогне да дефинирате целите по най-добрия начин, за да може в края на съвместната ви работа да измерите постигнатите резултати.

Същото се отнася и за всяка отделна сесия. Всяка коучинг сесия е вашето защитено време, в което вие да направите следавщата стъпка към целите си. Не се учудвайте, че в началото на всяка сесия, вашият коуч ще ви пита: “Какво искаш да постигнеш днес, което ще те приближи към крайната ти цел?” и ще ви помогне да дефинирате желанието си по положителен, измерим, постижим и екологичен начин.

Защитена среда – Доверие и близост*

Вашият коуч не е ваш приятел или учител. Той е много повече – той е човекът, който вярва и знае, че вие сте способен да постигнете своите цели. За да може да направите това, коучът ще се погрижи вербално и невербално да ви предразположи за откровен разговор със… самия вас. Доверието и близостта (в рамките на етичните норми), които коучът събужда и поддържа през цялото време, позволяват на вас да се отпусните и да си позволите по-голяма дълбочина и осъзнатост в процеса.

100% внимание – Присъствие на коуча*

Един от най-ценните подаръци, които ще получите от своя коуч е пълното му и концентрирано внимание. Той ще ви слуша внимателно и дълбоко, без да оценя това, което казвате, без да се съмнява в успеха, без да ви натрапва своите съвети или мнение. Коучъ ще ви осигури време и пространство за размисъл и осъзнаване. Той ще вярва истински във вашата способност да постигнете целите си, докато си повярвате и вие и ги постигнете в действителност.

Повече от думи – Активно слушане*

Професионалните коучове са обучени да слушат така, както никой в живота ви не ви е слушал. Вашият коуч ще чуе не само думите ви, но и отвъд тях – ще обърне внимание  на начина, по който ги изричате, емоцията която показвате, жестовете с които ги подкрепяте, изражението на лицето ви когато говорите и как всичко това е в хармония или не. Ще свърже това което казвате с всичко което сте казали по-рано и с целта, която сте си поставили, за да може да подбере следващия си подарък за вас, а именно:

Родени на мига – Задаване на силни въпроси*

Само когато коучът присъства изцяло в разговора и слуша “с най-големите си уши”, той е способен да зададе най-точния въпрос, който ще ви помогне да се придвижите напред. Силните въпроси сами по себе си не са такива, те стават силни, когато са зададени в точния момент, с точните думи и точния тон. Отворен въпрос не винаги означава силен въпрос. Силните въпроси ви карат да притихнете и да потърсите дълбоко в себе си отговора им и да се изненадате, да научите нещо ново за себе си и за начините, по които може да постигнете целта си.

Маски долу – Директна комуникация*

В коучинг взаимоотношенията няма място за преструвки. Всеки път, когато се опитате да си спестите усилие или да играете на дребно, дори и да не си давате сметка за това, вашият коуч ще разбере и ще насочи вниманието ви към това. Когато думите ви казват едно, а тялото и жестовете ви друго – вашият коуч ще разбере и ще ви насочи вниманието към това. Когато думите противоречат на дейсвията ви – точно така, вашият коуч ще насочи вниманието ви към това. Коучът ще отразява казаното от вас, ще ви обръща внимание на противоречията и ще ви провокира да прескочите ограничаващите си вярвания.

Отвъд бариерите – Провокиране на осъзнатост*

Най-ценният подарък от всяка сесия с професионален коуч е това, че ще си излезете от нея с по-голяма осъзнатост по отношение на целите си и пътят към тяхното осъществяване. Вашият коуч знае как да ви помогне да намерите находчиви начини за преодоляване на препятствията по пътя към успеха, да си го представите в най-малки детайли, да го усетите чрез сетивата си, така че когато го постигнете в реалността да го разпознаете по-лесно. Вашият коуч ще ви даде пространство и време, в което да мечтаете смело, ще насочи вниманието към силните ви страни и скритите ви способности.

Време за действие – Дефиниране на стъпки*

И за да не остане цялата тази осъзнатост в сферата на мечтите, вашият коуч умело ще ви покани да дефинирате конкретни стъпки, които сте мотивирани да предприемете ии които да ви доближат до постигането на целта ви. Стъпки, които са адекватни, прости и изпълними.

Карта на успеха –Планиране и целеполагане*

И за да се случат наистина тези стъпки, вашият професионален коуч ще ви подкрепи в създаването на ясен, точен и съобразен с вашето ежедневие, навици и ангажименти план за изпълнението им. Кога, къде, с кого тези стъпки ще се случат. Коучът ви ще ви помогне да изследвате какво може да попречи на изълнението на набелязаните стъпки и да създадете стратегия за преодоляването на тези пречки. Той или тя умело ще ви задава въпроси докато сте напълно готови да излезете и уверено да извървите стъпките към успеха.

Все по-близо до целта – Управление на напредъка и отчетност*

В края на всяка сесия, вашият коуч ще ви покани да измерите по собствените си критерии напредъкът постигнат в нея и как този напредък ви приближава към по-голямата ви цел. Коучът ви е ваш партньор но не отнема вашата отговорност за дефинирането и постигането на успеха. Той или тя ще ви помогне да разработите стратегия, с която сми ще проследявате напредъка си и да празнувате всеки упех.

Преди всичко е важно ясното разбиране, че коучингът е процес и отнема време (минимум 3 месеца). Често за постигането на по-големи цели осъзнаваме, че е необходимо да се променим и да създадем нови навици, а това не става оведнъж. Също така осъзнаването не означава моментална трансформация. Партньорството с коуч ни позволява да държим целта си “на прицел”, да сме постоянни в стъпките си към нея и да управляваме промяната по най-добрия за нас начин.  Ако някой ви обещава моментална промяна в 1-2 или 3 сесии, имайте едно на ум. Ако смятате, че сте готови за партньорство с коуч, задължително се поинтересувайте какво специфично обучение по коучинг е преминал, колко часове практика има зад гърба си и дали е сертифициран или акредитиран от Международната Коуч Федерация (ICF), най-голямата професионална организация за коучинг или от друга световно призната организация.

Ако вече си партнирате с коуч – получавате ли тези 11 подаръка от него?

* Ключова коучинг компетенция според Международната Коуч Федерация (ICF).

Статията е публикувана за първи път в сп.Информатор, брой 4/2017, издание на БАУХ. Оригиналният текст е достъпен ТУК.