Новата платформата е създадена така, че да улеснява процеса по кандидатсване и да го направи по-ясен и лесен за кандидатите. Тя ще ви дава възможност да следите статуса на кандидатстването ви в реално време; да попълвате изискваната от вас информация за кандидатстване във времето (а не наведнъж както беше до скоро) и др.

Ако имате въпроси свързани с акредитация/ преакредитацията, свържете се с нас, за да ви разкажем за процеса и възможностите!