Скъпи приятели,

И тази година интересът към програмата „ПУЛСът на Коучинга“ и възможността за участие в нея със 100%  стипендия беше огромен. След изключително внимателно разглеждане на всички кандидатури и разговори с кандидатите избрахме тазгодишния ни стипендиант. Радостни сме да Ви представим гл.ас. д-р Маргарита Калейнска – преподавател в катедра “Педагогика” на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.. Пожелаваме на Маги успех и успешно реализиране на проекта, с който спечели 100% стипендия за участие в програмата.

Гл.ас. д-р Маргарита Калейнска е преподавател в катедра “Педагогика” на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Завършва своето образование в Страсбург, Франция и се прибира в България, за да даде своя принос в модернизацията на образованието в нашата страна. Маргарита работи в сферата на неформалното и формалното образование повече от 15 години. Ръководи организацията, провеждаща ежегодишната Лидерска академия за момичета “ГЛОУ”.

Г-ца Калейнска е изследовател и автор. Проучванията й са насочени към възможностите за прилагане на иновативни методи на преподаване в българската образователна система и работата с деца с изявени дарби. Автор на блог за родители, посветен на възпитанието на децата.

Маргарита планира не просто да прилага подхода в рамките на преподателската си дейност във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а и да го представя на студентите от всички педагогически специалности, на които преподава, което ще подобри тяхната подготовка за бъдещата им реализация като учители и ефективността на работата им.