Скъпи приятели,

Радостни сме да Ви представим Йонко Христов – стипендиантът ни в 13-то издание на „ПУЛСът на Коучинга“. Пожелаваме на Йонко успех и успешно реализиране на проекта, с който спечели 100% стипендия за участие в програмата.

Към момента Йонко е инструктор в Професионалния сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“ в град Велико Търново, социален педагог-доброволец в училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ за социално слаби деца в село Русаля и докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по специалността „Теория на възпитанието и дидактика“ в катедра „Педагогика“. Неговият проект е насочен към обучаване на ученици, кадети, специализанти, студенти и ментори в образованието в усвояване на лидерски качества и умения за работа в малки, но ефективни екипи в различни професионални области и социално педагогически общности чрез създаване на ефективна среда за развитие.

Желанието на Йонко е да приложи коучинг подхода и елементи в обученията, които прави за повишаване на личностното, социалното и професионалното развитие на обучаемите си; да разработи модел за социално включване на социално слаби деца в училищна среда.

Йонко е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, където завършва „Социална педагогика“ (бакалавърска степен) и магистратура „Съвременни образователни технологии”. Освен това, Йонко е сертифициран планински водач. Повече от 13 години се занимава с доброволчество в социалната сфера като подпомага с обучения и инициативи различни организации и институции за подобряване на уменията на децата и учениците за преодоляване на социалните трудности и създаване на положителна комуникация, работейки с вътрешния потенциал на личността и изваждане на преден план на силните й страни. Йонко води обучения на теми, свързани с усвояване и прилагане на лидерски качества и умения, като подготвя кадри за нуждите на Българската армия. Посветил се е на образователната и социално-педагогическата сфера, а личната му кауза е да създава положителна комуникация в процеса на обучение чрез преживяване, представено по атрактивен и запомнящ се начин, което да носи смисъл и полза, да запали и насърчи изследователския дух на участниците в педагогическия процес.