Изграждане на коучинг култура в организациите – част II

В първа част на статията обърнахме внимание коя е първа [...]

By |2018-01-28T12:50:47+02:00June 15th, 2017|Coaching, Leadership, Mentoring, Training|0 Comments

Изграждане на коучинг култура в организациите – част I

“Културата изяжда стратегията за закуска!” Тези думи се приписват на [...]

By |2018-01-28T12:50:53+02:00May 30th, 2017|Coaching, Leadership, Mentoring|0 Comments

Go to Top