About mcoaches

We are Mentor Coaches and we make coaching skills shine!

Радостни сме, че нашите ПУЛСари споделят ПУЛСа на Коучинга и в сферата на образованието

Вижте повече във фейсбук страницата на приятелите ни от Институт [...]

By |2019-02-14T20:35:42+02:00February 14th, 2019|Mentoring|0 Comments

Професионално коучинг обучение от 18 април 2019

Искаш да се обучаваш за коуч? Търсиш обучение, което да [...]

By |2018-11-20T21:20:49+02:00July 6th, 2018|Coaching, News&Events, Training|0 Comments

Менторство за акредитация към ICF/ Международната Коуч Федерация

ПУЛСът на Коучинга е групова МЕНТОРСКА програма за надграждане на [...]

By |2018-12-16T19:00:27+02:00April 18th, 2018|Mentoring, News&Events|0 Comments

Изграждане на коучинг култура в организациите – част II

В първа част на статията обърнахме внимание коя е първа [...]

By |2018-01-28T12:50:47+02:00June 15th, 2017|Coaching, Leadership, Mentoring, Training|0 Comments
Go to Top