Професионално коучинг обучение от 18 април 2019

Искаш да се обучаваш за коуч? Търсиш обучение, което да [...]

By |2018-11-20T21:20:49+02:00July 6th, 2018|Coaching, News&Events, Training|0 Comments

Изграждане на коучинг култура в организациите – част II

В първа част на статията обърнахме внимание коя е първа [...]

By |2018-01-28T12:50:47+02:00June 15th, 2017|Coaching, Leadership, Mentoring, Training|0 Comments
Go to Top