В предишните статии се спряхме на това „Защо коучинг?“ и на най-често срещаните заблуди относно коучнга. В тази статия, целта ни е да сме от помощ на мениджърите човешки ресурси в процеса на избор на коуч за ключовите служители в компанията, както и на всеки, който има желание да постигне повече, по-бързо с помощта на личен коуч.

Коучингът е сравнително нова и бързо развиваща се професия. Благодарение на високата ефективност на коучинг процеса все повече хора искат да работят с коуч или да станат такъв. Международната Коуч Федерация (ICF), най-голямата организация за коучинг в света, традиционно прави глобално проучване за развитието на индустрията. Последното, проведено от Price Waterhouse Cooper е от края на 2016г. и разкрива много интересни тенденции в коучинга. (Може да се запознаете с проучването тук ).

Накратко, добра новина е, че повечето компании и мениджъри на високи позиции вече гледат на коучинга като инвестиция в организацията, в хората и в личния си успех и започват да се информират активно за ползите от коучинга, какво да очакват от коуча и как да се възползват по най-добрия начин от процеса.

От друга страна, не дотам добра новина е, че с растящата популярност на коучинга, все повече хора (често добри консултанти, треньори, терапевти и т.н.) се наричат коучове и предлагат коучинг услуги, без да имат професионална коучинг квалификация. Пазарът на коучинга днес е като джунгла. Всеки може да се нарече коуч, дори и без да има ясното разбиране за спецификите и правилата на коучинга и/или без да е получил формално професионално обучение по коучинг.

Как тогава клиентите да се ориентират и да успеят да разграничат професионалните коучове?

Ето няколко отправни точки, които могат да ви помогнат в процеса по избор на най-подходящия за вас или за вашите колеги коуч:

1. Направете своето проучване

Преди да започнете търсенето, разберете какво може да очаквате от работата с коуч, какви са добрите практики в професията, какви са ролите в коучинг процеса и на какви изисквания отговаря коучът, когото ще изберете. (Може да намерите отговори на най-често срещаните въпроси за коучинга тук ).

2. Въпроси, на които трябва да си отговорите (за вас или за хората, за които избирате коуч):   

 • Какъв резултат искам да постигна?
 • Какво съм готов да инвестирам в коучинг програмата, за да постигна този резултат?
 • Как ще управлявам времето и енергията си, за да направя промените, идентифицирани по време на коучинг процеса?
 • Как ще си осигуря подкрепата на компанията и всички засегнатите в налагането на тези промени?
 • Кой ще заплати за коучинг програмата и какъв е бюджета, с който разполагам?

Добрият коуч ще ви помогне да поставите ясни, конкретни, измерими цели, с които всички страни в процеса (коуч, клиент и спонсор, ако има такъв) ще са наясно. Ако коучът, с когото преговаряте, бяга от конкретика и ви обяснява колко ще ви е полезно и интересно и как ще развиете най-доброто в себе си, без да дава яснота за подхода и начина, по който ще ви подкрепи, имайте едно на ум.

3. Структура и продължителност на коучинг взаимоотношенията

Коучинг взаимоотношенията трябва да бъдат структурирани и договорени под формата на коучинг програма, съставена така, че да подхожда на индивидуалните ви нужди като структура, съдържание, стил на провеждане и продължителност. Това предполага предварителен разговор, в който коучът да направи проучване на нуждите на спонсора (този, който поръчва коучинг програмата и плаща за нея) и клиента (ползвателя на коучинг услугите). Преди началото на същинската работа, се организира обща среща между всички страни – спонсор (от страна на спонсора обикновено присъства прекия ръководител и мениджър човешки ресурси), клиент (този, който ще получи коучинг услугата) и коучът. На тази среща се съгласуват всички детайли: очаквания резултат в края на коучинг програмата, ролите на всяка страна в процеса, измерителите, по които ще се отчита напредъка, степента на конфиденциалност, честотата и продължителността на коучинг сесиите и т.н.

4. Начин на провеждане на коучинг сесиите

С напредване на технологиите възможностите стават все повече. Може да изберете сесиите да се провеждат лице в лице, по телефона, с видео конферентна връзка, през подходяща онлайн платформа или като комбинация от горните.

Избрания от вас метод или методи може да се отрази на ефективността и цената на услугата. За някои клиенти е важно сесиите да са на живо, лице в лице, което оскъпява услугата, изисква повече време и стеснява избора до коучовете, които могат да предложат такива срещи. За други клиенти е важно да се свържат с най-подходящия коуч, дори и той или тя да не са от същия град или страна, в такъв случай технологиите са незаменими.

Накратко, коучинг програмата трябва да е направена и да се провежда така, че да посреща нуждите, предпочитанията, стилът на работа и бюджета на клиента.

5. Квалификация и опит на коуча

За да избегнете опасността да работите с някого, който се нарича коуч, но няма професионална квалификация, е важно да се поинтересувате от сертификацията на коуча. Коучингът е отделна професия с ясно разписани компетенции и професионални и етични стандарти. В световен мащаб тези стандарти се налагат от професионални коучинг организации, най-голямата и първата от които е Международната Коуч Федерация (ICF), с над 30 000члена в над 140 страни, включително България. В края на 2015 г. трите водещи световни организации ICF, ЕМСС (Еuropean Mentoring and Coaching Council) или АС (Association for Coachinhg) приеха да зачитат коучинг стандартите на ICF.

ICF предоставя както международна независима акредитация на специфични коучинг обучителни програми, така и  международна независима акредитация на индивидуални професионалисти.

Поинтересувайте се какво професионално обучение е завършил коучът с когото разговаряте и дали то е акредитирано от ICF или друга световна организация. Това е ви даде първоначална представа за уменията на коуча.

Сертификация от легитимна образователна организация е добро начало, но истинският белег за професионализъм и отговорност към постоянното развитие като коуч е неговата индивидуална акредитация.

Коуч, който е акредитиран от Международната коуч федерация, е завършил специфично сертификационно обучение по коучинг, посрещнал е изискванията за реален коучинг опит и е показал силен ангажимент към постоянното си усъвършенстване в коучинга.

Акредитацията от Международната коуч федерация е изключително важна, когато обмисляте кой коуч да наемете. Тя означава, че коучът:

 • Е преминал професионално сертификационно коучинг обучение по програма, която е специално създадена, за да преподава коучинг умения в синхрон с Основните коучинг компетенции на ICF и Етичния кодекс на ICF.
 • Демонстрирал е професионално разбиране и умение да прилага коучинг компетенциите, както са дефинирани от ICF.
 • Спазва и е отговорен по силата на Етичния кодекс и професионалните стандарти, очертани от Международната коуч федерация.

Според Глобалното проучване на ICF  от 2016г. на над 15 000 професионални коучове, мениджъри и лидери, които използват коучин услуги, (цитирано по-горе) за 83% от клиентите е важно коучът, с когото работят да има индивидуална акредитация, а 93% от работилите с акредитиран коуч, заявяват високо удовлетворение от постигнатите резултати.

Притежанието на професионални акредитации или степени в други области или високите цени, искани от коуча, не са гаранция за коучинг професионализъм.

6. Договор с коуча

Писменият договор между коуча и клиента/спонсора е много важен, защото в него ще бъдат очертани параметрите на договорените взаимоотношения: продължителност, цени, отговорности, конфиденциалност и очаквани резултати. В договорът, също са описани условия за прекратяване на отношенията, размер на дължимите обезщетения в случай на предсрочно прекъсване на договора или в случай, че част от договора не е изпълнен от страна на коуча.

В договора е описана и степента на прилагане на конфиденциалност. Добра практика е всяка информация, споделена от клиента по време на коучинг разговор да остава поверителна, с изключение на конкретно описани случаи, като например, ако животът на клиента или друг е в опасност или информацията бъде изискана по съдебен път. Етичните стандарти в коучинга не позволяват коучът да споделя информация, научена в коучинг сесия с трети лица. В случаите, когато организацията поръчва коучинг за свой служител е важно всички страни да са наясно с клаузата за конфиденциалност. Важно е спонсорът да има свой начин за проследяване на напредъка на клиента, както и доверие в коучинг процеса за постигане на желаните резултати.

7. Препоръки и референции

Поинтересувайте се от досегашния опит на коуча с подобни клиенти. Много коучове имат писмени препоръки или контакти на предишни клиенти и с радост ще ги споделят с вас (ако имат разрешението на клиентите си). Едно такова проучване може би е най-добрия начин да разберете за ползите от коучинг стила и уменията на конкретния коуч.

8. Право на избор

Важно е да знаете, че имате избор и е прието да интервюирате повече от един коуч, в търсене на най-подходящия професионалист за вас. Помнете, че коучингът е важно взаимоотношение, основано на равното партньорство. Уверете се, че усещате свързване между Вас и коуча, когото изберете.

9. [БОНУС] Въпроси, които да зададете в интервю с потенциални коучове (препоръчани от ICF)

В заключение ви споделяме някои от основните въпроси, които ICF препоръчва да зададете на коуча, преди да направите своя избор:  

 • Член ли сте на Международната коуч федерация? Член ли сте на местното й представителство “Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria)?
 • Притежавате ли ICF акредитация като коуч?
 • Какво сертификационно коучинг обучение сте завършили (дали коучът е завършил сертификационен курс, акредитиран от Международната коуч федерация, друга обучителна коучинг програма и т.н.)
 • Какъв е Вашият коучинг опит (брой на индивидуални коучинг клиенти, колко години коучинг опит, какви типове коучинг ситуации и т. н.)?
 • Каква е Вашата коучинг специалност или области, в които най-често работите?
 • С какви типове бизнеси работите най-често? И на какво ниво (изпълнителни директори, ниво С, висш мениджмънт, среден мениджмънт и др.)
 • Каква е Вашата философия за коучинга?
 • Кои са някои от Вашите случаи за успешно приложение на коучинга (конкретни примери за индивиди, които са постигнали успех като резултат от коучинга, подобен на този, към който вие се стремите)?

Статията е публикувана за първи път в сп.Информатор, брой 3/2017, издание на БАУХ. Пълният текст може да прочетете ТУК.