В наше време коучингът се смята за една от най-предпочитаните професии. Но какво прави коучингът толкова желан и как да се възползваме най-добре от него? На тези и други въпроси за коучинга искаме да отговорим в поредица от статии, които може да прочетете в месечния бюлетин на БАУХ, така че всеки, човек, ръководител на екип или мениджър човешки ресурси, да е “въоръжен” с достъчно информация, за да може да избере точния коуч за себе си или своите служители и екип и да се възползва най-добре от него.

Не е чудно, че в момента коучингът набира популярност. Живеем в изключително бързо развиващи се и предизвикателни времена, когато възможностите растат лавинообразно и всеки от нас иска да се възползва в най-голяма степен от тях.

Какви са вашите мечти и желания? Какво представлява успехът за вас? Какво е важно да имате в живота си? Какво ще ви донесе най-голяма радост? Какви възможности съществуват за вас? Как искате да се развие живота ви? …

Представете си, че отделите време да размишлявате по тези въпроси заедно с партньор, който ще ви провокира да извадите най-доброто от себе си, да разгърнете потенциала си, така че да формулирате и реализирате най-големите си мечти.

Това е коучингът.

Думата коучинг води началото си от света на спорта, но през последните 3 десетилетия се разви в отделна професия, ясно разграничима от консултирането, менторството, психологията, терапията и обучението.

От съществено значение е да отличаваме коучинга от другите професии и особено от консултирането (съветването) и обучението.

Според дефиницията на Международната Коуч Федерация (ICF), Коучингът е:

„Партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал.“

Тимоти Галуей, който се смята от един от „бащите“ на коучинг подхода казва:

„Коучингът е отключване на потенциала на хората, за да се максимазира тяхната успеваемост.“

Коучингът се характеризира със сила и гъвкавост, с искрената вяра на коуча, че клиентът има всички необходими му ресурси, за да постигне мечтите си. Благодарение на коучинга, ние се освобождаваме от ограниченията на нашите вътрешни вярвания и „саботьори“ и отключваме капацитета си за осъзнаване, поемане на отговорност и действие. Отключването на вътрешния потенциал и личната трансформация в процеса на коучинга правят постиженията устойчиви и изграждат ефективен начин на мислене и действие в предизвикателна среда.

С нарастване на популярността на коучинга, сферите на приложението му нарастват и се разширяват. Все повече хора и компании откриват силата и ефекта на професионалния коучинг и търсят начини за приложението му както в живота, така и в организациите.

Има различни видове коучинг: бизнес, житейски и т.н. Важно е да отчетем, че необходимите умения за професионален коучинг в основата си са едни и същи, така както и дефинираните от ICF 11 Ключови Коучинг Компетенции са еднакво важни и приложими за всички сфери на приложение на коучинга.

Коучингът не е просто техника, която може да се изучи и да се прилага в конкретни ситуации. Коучингът е начин на комуникация и взаимоотношение с хората, начин на управление, начин на мислене, начин на съществуване.

Какви са ползите от работата с коуч? Професионалният коучинг носи множество значителни ползи: свежа странична перспектива за личните ви предизвикателства, подобрени умения за взимане на решения, по-висока ефективност в общуването и взаимодействието с други хора и повишена увереност. И списъкът не свършва тук. Клиентите на коучинг услугите могат също да очакват измеримо подобрение на своята производителност, удовлетворение от личния и професионалния живот и постигането на важните за тях цели.

По-долу ви представяме няколко статистики от последното независимоглобално проучване сред коучинг клиентите на ICF, проведено от PricewaterhouseCoopers.

Повишена производителност

Професионалният коучинг увеличава потенциала и, следователно, отключва скрити източници на производителност.

Позитивни хора

Коучингът помага служителите да изградят увереност, че могат да се справят с предизвикателства и това е е жизненоважно, за да бъдат посрещнати изискванията в съвременните организации.

Възвращаемост на инвестицията и Удовлетвореност на клиентите

Коучингът подкрепя клиента да учи и ясно и с ангажимент да начертае бъдещи действия към измерими цели. Практически всички компании и физически лица, които са наемали коуч, са останали удовлетворени.

Статията е публикувана за първи път в сп.Информатор, брой 1/2017, издание на БАУХ.

Пълният текст на сп.Информатор, брой 1/2017 е достъпен ТУК.