1. Коучингът е подходящ за всеки

Коучингът е подходящ за повечето хора, в определени моменти, но не и за всеки човек във всеки момент. Готовността на клиента е много важен фактор за успешен коучинг. Ако човек не е готов да положи нужните усилия и не е ангажиран с процеса, най-вероятно това не е точния момент за коучинг. Също така, за да бъде ефективен коучингът в бизнес среда е необходимо клиентът (този, който получава коучинг) да има определено ниво на зрялост, т.е. първо да има необходимото обучение, след това да развие придобитите умения с помощта на грижовен ментор и да натрупа практически опит. След това идва етапът, на който работата с коуч е изключително полезна, за да може придобитите знания и умения да се разгърнат максимално и да се приложат ефективно.

2. Коучингът отнема много време

Всяко нещо, което си заслужва, изисква инвестиция от време. А коучингът е инвестиция в самия себе си. Според изследване, проведено от бизнес училището Ашбридж, два часа коучинг, през две до шест седмици, е ефективен модел за работа. Това прави около час на седмица, посветен на коучинга. Дали това е много време, предвид факта, че е посветено на собственото личностно и/или професионално израстване?

3. Коучингът е за хора, които имат проблеми

Коучингът помага на добрите и успешните да станата още по-добри и успешни. Коучингът работи най-добре с успешни хора, които искат да постигнат още повече, но може да са “зациклили” в определени дейности или поведения. Много от топ лидерите във Fortine 100 работят със собствени коучове. Най-често коучингът се използва за подкрепа на служителите с висок потенциал, които са изправени пред предизвикателни ситуации (например: лидер, който поемат нова роля, с повече отговорности или служител, който трябва да развие конкретни качества, необходими за следваща позиция). По-малък е ефектът на коучинга, когато се използва като “последен шанс” да спасим някого. Хората, които не се справят с работата си, рядко приемат коучинга насериозно и могат дори да имат съпротиви срещу коучинга. В подобни случаи възвръщаемостта от инвестицията рядко е значителна.

4. Коучингът може да замести доброто управление

Коучингът НЕ може да замести доброто управление. Отговорност на мениджърите е да подкрепят служителите си в това да дават най-доброто от себе си. Ако някой не се справя добре с работата си, поради липса на ясни насоки от мениджъра си или на подходящо обучение, коучингът няма да е ефективен и не е най-подходящият подход в дадената ситуация.

5. Коучингът е същото като менторството

Менторът е човекът с опит, в конкретна област, който, чрез споделяне на този опит и даване на насоки и съвети, може да подкрепи един служител по-бързо да се развие в същата тази област. Коучът никога не дава съвети – той използва силните въпроси като основен инструмент за подкрепа и така помага на клиента си да намери своя най-добър начин да постигне целите си. Коучингът е структуриран процес, с ясно дефинирани цели, времеви рамки и отговорности.

6. Резултатите от коучинга идват бавно

Въпреки че коучингът е дългосрочен процес, много клиенти постигат осезаеми резултати още след първите две – три сесии. Продължителната работа с коуч е това, което им помага да направят тези резултати трайни и устойчиви. Когато един клиент е силно мотивиран и ангажиран с коучинг процеса, може да постигне сериозна промяна в мисленето и поведението си в кратки срокове.

7. Рисковано е човек да се отвори и да споделя откровено с коуч

Спазването на конфиденциалност е едно от основните изисквания към всеки професионален акредитиран коуч и подлежи на строги стандарти и регулация, подробно описани като част от Етичния код на Международната Коуч Федерация (ICF) и на други акредитационни институции. Всеки акредитиран коуч приема и се задължава да спазва Етичния код. За спазването на конфиденциалността, както и на всички други етични стандарти, ICF има постоянно работеща Комисия по етика, която разглежда всеки подаден сигнал. На тази база, всеки клиент, който работи с акредитиран коуч, може да бъде спокоен, че неговият коуч спазва всички етични стандарти и изисквания.

8. Коучът трябва да е експерт в моята област

Коучът няма нужда да е експерт в областта на клиента, той трябва да е експерт в коучинга. Силата на коуча е в това да подкрепи клиента си в преодоляването на трудности и постигането на цели, като му помогне да изследва различни гледни точки и да стигне до нови нива на осъзнаване. Коучът е по-скоро катализатор за постигане на набелязаните резултати, но отговорността за постигането им е в ръцете на клиента.

9. Коучът ще ми каже как да си върша работата

Коучингът е зона свободна от съвети. Коучинг подхода включва активно слушане, пълно присъствие на коуча, задаване на силни въпроси за провокиране на осъзнатост. Всичко, което ще чуете от своя коуч по време на коучинг сесия са въпроси, които ще ви помогнат да разгледате своята ситуация от различни перспективи, за да можете да разширите изборите си и да преодолеете потенциални предизвикателства по пътя към целта ви. Ако по време на коучинг сесия получите съвети, наставления и насоки за работа – това категорично НЕ е коучинг.

10. Всеки може да бъде коуч

Коучингът е професия, подчинена на строги професионални и етични правила, наложени в световен мащаб от Международната Коуч Федерация (ICF). Това е най-голямата организация за коучинг в света, с почти 30 000 (тридесет хиляди) членове в над 140 страни. Всеки професионален коуч трябва да е завършил курс на обучение по специфични коучинг умения и да спазва етичните и професионални стандарти, дефинирани от ICF. За да се поддържа стандарта на обучение на коучове, ICF прилага строга процедура по акредитация на коучинг обучителни програми (ACSTH – одобрени специфични коучинг обучителни часове и ACTP-акредитирана коучинг обучителна програма) и обявява актуален списък с всички акедитирани програми на сайта си. Индивидуалната акредитация към ICF или друга голяма коучинг организация като Коучинг Асоциация (АС) или Европейския Съвет за Менторство и Коучинг (ЕМСС), е допълнително доказателство за професионализъм на коуча.

За да си гарантират работа с професионален коуч, приета практика е клиентите да се интересуват от това какви сертификати и акредитации има един коуч, какви професионални стандарти следва и какъв е подхода, който използва, преди да направят своя избор.

В заключение искаме да споделим някои от основните принципи, които лежат в основата на работата на професионалния коуч:
• Клиентът е цялостен и способен да постигне целите си.
• Клиентът е експерт в своят живот и най-добре знае и разбира от какво има нужда.
• Клиентът може и ще намери най-доброто решение, спрямо собствената си ситуация.
• Клиентът притежава всички ресурси, за да постигне целите си.
• Клиентът сам е отговорен за постигането на целите си.

Представете си силата на партньорството с коуч, който задава всеки свой въпрос с пълна вяра в тези принципи…

Статията е публикувана за първи път в сп.Информатор, брой 2/2017, издание на БАУХ.

Пълният текст на сп.Информатор е достъпен ТУК.